• ul. Bagienna 59, 32-800 Brzesko
  • bos.jm@wp.pl
  • +48 517 275 843

WIDEOREMONTY

OGRODNICTWO
OGRODNICTWO

INNE

Opinie Klientów

  • Firma B.O.S. od kwietnia 2011 roku świadczy na rzecz Urzędu Skarbowego w Brzesku usługi w zakresie pielęgnacji zieleni wokół budynku. Usługi wykonywane są z należytą starannością, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Firma B.O.S. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania usług w zakresie pielęgnacji zieleni. Współpraca układa się bezkonfliktowo.

    Henryk Zdybel

    Urząd Skarbowy w Brzesku